Zaproszenie

Zaproszenie

…Człowiek urodził się dla pracy. Kto pracuje z miłością, dla tego trud będzie lekki…    (św. Jan Bosko)

W związku z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli pochodzących z naszej parafii, uczących w szkołach w Skawie oraz szanownych emerytów na Mszę świętą w Ich intencji. Msza święta będzie odprawiona 15 października (w niedzielę) o godzinie 10:30. Jednocześnie składamy serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego i obfitości Łask oraz opieki Wspomożycielki w trudzie podejmowanym dla edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Szczęść Boże!

Duszpasterze

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania

Jezus Chrystus swoją zbawczą misję realizował jako Nauczyciel – jako Ten, który przez wiele miesięcy, poprzez swoje słowo i przykład życia przygotowywał swoich uczniów do życia według Jego Ewangelii. Nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Uczniem Jezusa stajemy się poprzez spotkanie z Nim jako Nauczycielem w Jego Słowie, modlitwie, sakramentach, liturgii i wspólnocie. Doświadczenie to zapewnia działalność w ramach katechezy. Katecheza to nie tylko działalność dydaktyczna, realizowana obecnie przede wszystkim podczas lekcji religii w szkole, ale to każe działalność wychowawcza kształtująca osobowość według wartości chrześcijańskich, oraz tzw. przygotowanie mistagogiczne prowadzące do osobistego spotkania Jezusa i dające możliwość uczestniczenia w pełni w życiu duchowym Kościoła.

Read More Read More

RÓŻANIEC DO GRANIC

RÓŻANIEC DO GRANIC

Dobiega końca rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.

Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju,, w intencji Polski i całego świata.

Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie 100 rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na krańcach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy części różańca.

Już dzisiaj zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.

Nadzwyczajna Wizyta Radcy Generalnego w Skawie 3-4.09.2017 r.

Nadzwyczajna Wizyta Radcy Generalnego w Skawie 3-4.09.2017 r.

Nasza Wspólnota Parafialna w Skawie ma zaszczyt gościć niecodziennego Gościa – Radcę Generalnego Salezjańskiego Regionu „Europa-Nord”, ks. dra Tadeusza Rozmusa. Raz na sześć lat każda wspólnota salezjańska jest wizytowana w imieniu Księdza Generała przez jego delegata. Tym razem posługę tę pełni ks. Tadeusz, nasz były Inspektor. 

Zapraszamy na mszę świętą w niedziele 3 września godz. 10.30, której przewodniczyć będzie ksiądz Radca. Już teraz życzymy Księdzu Radcy owocnego i miłego pobytu w Skawie.

75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej

75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej

„O niewiasto, wielka jest twoja wiara” – usłyszała od Jezusa kobieta kananejska i jej prośba o uwolnienie córki od nękania złego ducha została wysłuchana. Panu Bogu podoba się wiara wytrwała, która pozostaje niezłomna mimo przeciwności. Taką postawę nagradza i do takiej nas zachęca w dzisiejszej Ewangelii. Wiara w Boga jest ogromnym bogactwem. Stanowi siłę, która dzięki Bożej łasce może zmieniać nasze życie. Jak wielu wyznawców Chrystusa wykazało się taką wiarą! Stanowią dla nas wzór i inspirację do naśladowania. W jednym z więziennych grypsów męczennik bł. Edward Kaźmierski napisał takie słowa: „Jakaż siła ta nasza wiara! Są tacy ludzie tutaj, którzy w nic nie wierzą. Jakże dla nich straszna ta niewola. Słychać tam tylko przekleństwa i złorzeczenia. A u tych, co mają wiarę – spokój, a zamiast przekleństw – szczera radość. Bo Bóg w biedzie także radość zsyła”. Wśród niezłomnych świadków wiary są Błogosławieni Oratorianie z Poznania, wyniesieni do godności błogosławionych przez św. Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku. Spośród 108 męczenników z czasu II wojny światowej większość stanowią osoby duchowne i zakonne, tylko 9 osób to świeccy, z czego pięciu to wychowankowie salezjańskiego oratorium.

Read More Read More

Słowacki salezjanin będzie błogosławionym

Słowacki salezjanin będzie błogosławionym

Czcigodny Sługa Boży Titus Zeman, salezjanin kapłan, więziony przez komunistyczne władze, który poniósł śmierć męczeńską w wieku 54 lat (Vajnory, 4 stycznia 1915 – Bratysława, 8 stycznia 1969), będzie beatyfikowany 30 września 2017 r. w stolicy Słowacji – Bratysławie. Poinformował o tym w dniu 21 marca ks. Pierluigiego Cameroniego, postulatora generalnego ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, abp Angelo Becciu, substytut do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu.

W czasie tych uroczystości Ojca Świętego reprezentować będzie kard. Angelo Amato, salezjanin, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

“We współpracy z arcybiskupem Bratysławy już rozpoczęliśmy przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. Po 14 latach będziemy mieć w Bratysławie nowego błogosławionego, pierwszego słowackiego salezjanina, który będzie ogłoszony błogosławionym. Już teraz z radością zapraszamy na tę uroczystość wszystkich wiernych Słowackiego Kościoła, Rodziny Salezjańskiej i przyjaciół Dzieła Salezjańskiego, prosząc ich, by zarezerwowali datę 30 września 2017 r., by móc z nami świętować to wielkie wydarzenie, jakim będzie beatyfikacja ks. Titusa Zemana” – oświadczył przełożony salezjańskiej inspektorii słowackiej ks. Jozef Ižold.

Beatyfikacja jest etapem poprzedzającym kanonizację. Jest aktem, którym Ojciec Święty zezwala na publiczny i kościelny kult Czcigodnego Sługi Bożego, ograniczony do miejsc i sposobów ustalonych przez prawo. Obrzęd beatyfikacji odbędzie się w czasie uroczystej celebracji eucharystycznej, podczas której przedstawiciel papieża odczyta List apostolski, podpisany przez Ojca Świętego, w którym, po nakreśleniu ogólnej sylwetki duchowej Sługi Bożego, papież ogłasza uroczyście, że Sługa Boży może odtąd cieszyć się tytułem “Błogosławiony”, wyznaczając datę jego liturgicznego wspomnienia, zazwyczaj jest to dies natalis (narodziny dla nieba, tj. dzień śmierci), które może być obchodzone w określonych miejscach i w ustalony sposób.