Wyniki wyszukiwania dla:

Kancelaria


Czynna codziennie od godziny 8:00 do 9:00

z wyjątkiem niedziel, świąt i pierwszych piątków miesiąca.

Dokumenty konieczne do załatwienia:

 • Ślubu
  • Metryki chrztu narzeczonych z adnotacją o bierzmowaniu (ważne trzy miesiące od daty wystawienia do przedłożenia w kancelarii parafialnej)
  • Dowody osobiste
  • Dyplomy ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły średniej
  • Jeśli ślub ma być „konkordatowy” – dokumenty z USC „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • Ślub może być zawarty w parafii narzeczonej lub narzeczonego, jeśli jednak jest to w parafii innej, konieczna jest również zgoda jednej z tych parafii.

 

 • Chrztu
  • Akt urodzenia dziecka
  • Akt ślubu kościelnego rodziców
  • Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że spełniają warunki by pełnić obowiązki rodzica chrzestnego. Takie zaświadczenie wydaje zawsze parafia zamieszkania rodzica chrzestnego. Chrzty odbywają się w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10:30, a także w pierwszy dzień Świąt Wielkanocny i Bożego Narodzenia. Rodziców dziecka i rodziców chrzestnych obowiązuje jedna konferencja przed chrztem, której termin ustalany jest po spotkaniu z księdzem proboszczem.

 

 • Pogrzebu
  • Akt zgonu,
  • Zaświadczenie o udzielonych Sakramentach (jeśli chory był zaopatrzony w szpitalu),
  • Jeśli zmarły nie był parafianinem, zgoda parafii do której należał.

 

 • Sakramentu chorych
  • Należy zgłosić osobiście lub telefonicznie nazwisko i adres chorego w celu uzgodnienia terminu odwiedzin. Mogą to być comiesięczne – pierwszopiątkowe wizyty księdza z Komunią Świętą, lub jednorazowa w nagłych przypadkach.

 

 • Sakramentu Bierzmowania
  • Do Sakramentu Bierzmowania młodzież przygotowuje się i przystępuje w parafii miejsca zamieszkania. Dokumenty, które są konieczne przy przystąpieniu do tego sakramentu to metryka chrztu kandydata i zaświadczenie dla świadka bierzmowania, stwierdzające, że dana osoba jest osobą wierzącą i praktykującą   i tym samym może pełnić taką funkcję. Zaświadczenie takie wydaje zawsze parafia miejsca zamieszkania świadka.

 

 • I Komunia Święta
  • I Komunia Święta jest pierwszym sakramentem w życiu dziecka, do którego potrzebna jest metryka chrztu. I tu często pojawia się przeszkoda, bo bywa, że dziecko zostało ochrzczone na inne nazwisko niż obecnie nosi. Jest to najlepszy moment, by doprowadzić do zgodności zapisu w księgach metrykalnych z zapisem w USC. Wystarczy, że rodzic dziecka przyniesie do kancelarii parafii w której był chrzest „Akt Zupełny Urodzenia” dziecka. Resztę spraw załatwi kancelaria parafialna. Jest to sprawa konieczna do sprostowania przed I Komunią św., by nie pojawiła się przed bierzmowaniem lub ślubem.

 

 • Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych i dla świadka sakramentu bierzmowania
  • Takie zaświadczenie wydaje zawsze parafia miejsca zamieszkania.

 

 • Metryki chrztu do I Komunii św., bierzmowania i ślubu
  • W myśl zasady: „gdzie fakt tam akt” po metrykę chrztu do wyżej wymienionych sakramentów należy udać się do parafii gdzie chrzest miał miejsce.