Wyniki wyszukiwania dla:

Kaplice


KAPLICA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego od dawien dawna gromadziła mieszkańców Skawy na modlitwę i organizowane nabożeństwa. W roku 1975 przeprowadzono jej gruntowny remont, wymieniono podłogi, ocieplono dach, zainstalowano piece elektryczne, wybudowano ogrodzenie. Dzięki poczynionym pracom w kaplicy można było prowadzić spotkania katechetyczne dla dzieci i młodzieży. W różnych okresach odprawiano w kaplicy regularnie Msze św. w niedziele, święta oraz Pierwsze Piątki. Obecnie w kaplicy odprawiana jest Msza św. z okazji odpustu w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

KAPLICA NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

Historia kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Dolnej Skawie rozpoczyna się w roku 1977, kiedy ks. bp Albin Małysiak wyraził zgodę na odprawianie Mszy św. przy kapliczce Matki Bożej Częstochowskiej. Trzynaście lat później, mieszkańcy Dolnej Skawy wspierani przez ks. proboszcza Bronisława Piroga, uzyskali zgodę Kurii na utworzenie w domu Tadeusza Pustuły kaplicy, pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kaplicę poświęcono 8 grudnia 1990 r. i odprawiano w niej Mszę  św. w każdą niedzielę. Wychodząc naprzeciw potrzebom duszpasterskim i oczekiwaniom wiernych w kaplicy organizowano coraz więcej nabożeństw. W roku 1997 została odprawiona pierwsza Pasterka, a dwa lata później w okresie Wielkiego Postu odprawiano nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Przekazanie przez Marię Król i Tadeusza Pustułę w formie darowizny gruntów uczyniło realnym realizację marzeń o budowie nowej kaplicy, która zapewniłaby wiernym godne uczestnictwo w nabożeństwach. Dzięki ofiarności parafian, również tych mieszkających w USA, przy wsparciu dekanatu Rabczańskiego zrealizowano plany budowy dużej, murowanej kaplicy, którą poświęcił Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski dnia 6 grudnia 2006 r. Od tej pory w kaplicy celebrowane są nabożeństwa we wszystkie niedziele i święta.