Wyniki wyszukiwania dla:

Krąg biblijny„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” Mt 18,20

Grupa zawiązała się w kwietniu 2021 roku. Głównym celem spotkań jest rozważanie Słowa Bożego i jego aktualizacja w codziennym życiu.

Podczas spotkań:

– nauczysz się rozpoznawać wolę Bożą w Jego Słowie

– zrozumiesz działanie Ducha Świętego jako Ducha Prawdy

– znajdziesz odpowiedź na  pytania, które dzisiaj stawia sobie człowiek

– odkryjesz wartość wspólnoty jaka jest Kościół

– spotkasz Chrystusa, który poprowadzi Cię przez życie

Czytając i rozważając Pismo św. z kapłanem – przewodnikiem, dowiadujemy się nie tylko o znaczeniu przeczytanych tekstów dla nas żyjących współcześnie, ale również co one oznaczały dla pierwszych jego odbiorców. Przez udział w spotkaniach Kręgu Biblijnego czujemy się bardziej związani z naszą wspólnotą parafialną uczestnicząc w jej życiu religijnym.

Zapraszamy na spotkania w środy po Mszy św. wieczornej.

Opiekunem grupy jest ks. Marek Ledwożyw sdb