Salezjanie – Skawa

Salezjanie – Skawa

Konto Domu Zakonnego Salezjanie w Skawie: 87 88150002 0000 0012 7127 0006

 

SKŁAD PERSONALNY 2017/2018

1. ks. TADEUSZ Szamara SDB (w parafii od 1.08.2017 r.)

dyrektor wspólnoty zakonnej  i proboszcz parafii

2. ks. WOJCIECH Krawczyk SDB (w parafii od 1.08.2017 r.)

wikariusz dyrektora i katecheta w gimnazjum

 

3. ks. KAROL Romankiewicz SDB (w parafii od 1.07.2016 r.)

kierownik Oratorium, ekonom domu zakonnego, katecheta w szkole podstawowej

5. ks. STANISŁAW Łagocki SDB (w parafii od 22.08.1999 r.)

spowiednik

6. ks. TADEUSZ Ściebura SDB (w parafii od 22.08.2002 r.)

spowiednik

7. ko. EDWARD Kręc SDB (w parafii od 22.08.1986 r.)

kościelny