Salezjanie – Skawa

Salezjanie – Skawa

Konto Domu Zakonnego Salezjanie w Skawie: 87 88150002 0000 0012 7127 0006

 SKŁAD PERSONALNY 2016/2017

1. ks. KRZYSZTOF Rodzinka SDB ( w parafii od 3.08.2014 r. )

dyrektor wspólnoty zakonnej  i proboszcz parafii

2. ks. JAN Cienkosz SDB ( w parafii od 22.08.2010 r. )

wikariusz dyrektora i ekonom domu zakonnego, katecheta w gimnazjum

3. ks. WŁADYSŁAW Sikora SDB ( w parafii od 22.08.2015 r.)

wikariusz parafii

4. ks. KAROL Romankiewicz SDB ( w parafii od 1.07.2016 r. )

kierownik Oratorium, katecheta w szkole podstawowej

5. ks. STANISŁAW Łagocki SDB ( w parafii od 22.08.1999 r. )

spowiednik

6. ks. TADEUSZ Ściebura SDB ( w parafii od 22.08.2002 r. )

spowiednik

7. ko. EDWARD Kręc SDB ( w parafii od 22.08.1986 r. )

kościelny