Opłatek parafialny

W niedzielę 13 stycznia w sali teatralnej pod kościołem odbył się opłatek, połączony z kolędowaniem, dla wszystkich grup działających w naszej parafii oraz dla seniorów. W uroczystym  spotkaniu uczestniczyła bardzo wielu parafian w różnym wieku. od młodzieży, która zadbała o oprawę muzyczną, do osób w starszym wieku. Wszyscy wspólnie pięknie kolędowali, a w przerwie był czas na łyk ciepłych napojów i okazja zasmakowania wypieków przygotowanych przez skawiańskie Koło Gospodyń Wiejskich. Ks. Proboszcz wyraził wielką radość ze spotkania i wyraził gotowość do częstszych teo rodzaju spotkań, co zostało przyjęte z wielkim aplauzem. Czekamy na kolejne takie spotkanie.

Więcej w tej kategorii: