Browsed by
Autor: admin

Nadzwyczajna Wizyta Radcy Generalnego w Skawie 3-4.09.2017 r.

Nadzwyczajna Wizyta Radcy Generalnego w Skawie 3-4.09.2017 r.

Nasza Wspólnota Parafialna w Skawie ma zaszczyt gościć niecodziennego Gościa – Radcę Generalnego Salezjańskiego Regionu „Europa-Nord”, ks. dra Tadeusza Rozmusa. Raz na sześć lat każda wspólnota salezjańska jest wizytowana w imieniu Księdza Generała przez jego delegata. Tym razem posługę tę pełni ks. Tadeusz, nasz były Inspektor. 

Zapraszamy na mszę świętą w niedziele 3 września godz. 10.30, której przewodniczyć będzie ksiądz Radca. Już teraz życzymy Księdzu Radcy owocnego i miłego pobytu w Skawie.

75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej

75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej

„O niewiasto, wielka jest twoja wiara” – usłyszała od Jezusa kobieta kananejska i jej prośba o uwolnienie córki od nękania złego ducha została wysłuchana. Panu Bogu podoba się wiara wytrwała, która pozostaje niezłomna mimo przeciwności. Taką postawę nagradza i do takiej nas zachęca w dzisiejszej Ewangelii. Wiara w Boga jest ogromnym bogactwem. Stanowi siłę, która dzięki Bożej łasce może zmieniać nasze życie. Jak wielu wyznawców Chrystusa wykazało się taką wiarą! Stanowią dla nas wzór i inspirację do naśladowania. W jednym z więziennych grypsów męczennik bł. Edward Kaźmierski napisał takie słowa: „Jakaż siła ta nasza wiara! Są tacy ludzie tutaj, którzy w nic nie wierzą. Jakże dla nich straszna ta niewola. Słychać tam tylko przekleństwa i złorzeczenia. A u tych, co mają wiarę – spokój, a zamiast przekleństw – szczera radość. Bo Bóg w biedzie także radość zsyła”. Wśród niezłomnych świadków wiary są Błogosławieni Oratorianie z Poznania, wyniesieni do godności błogosławionych przez św. Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku. Spośród 108 męczenników z czasu II wojny światowej większość stanowią osoby duchowne i zakonne, tylko 9 osób to świeccy, z czego pięciu to wychowankowie salezjańskiego oratorium.

Read More Read More

nowy metropolita krakowski

nowy metropolita krakowski

Dzisiaj, 8 grudnia 2016 roku, Ojciec Święty Franciszek mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Został nim Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, dotychczasowy Arcybiskup Metropolita Łódzki.

20 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w naszych parafiach zostanie odmówiony Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Pragniemy pomóc wiernym w przygotowaniu się do tego ważnego wydarzenia.
Dlatego w przeddzień przyjęcia tego Aktu zapraszamy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na tzw. Wielką Pokutę.
Będzie to spotkanie modlitewno-formacyjne (o charakterze pokutnym), które pomoże owocniej przeżyć oddanie się w ręce Jezusa Chrystusa, Króla i Pana.
W przeżywaniu tego dnia pomoże nam o. Michał Legan OSPPE (misjonarz miłosierdzia).

 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków Łagiewniki

19 listopada 2016 roku

  1.  Program

8:00 Wejście do bazyliki (tylko dla posiadających karty wstępu).

10:00 Nabożeństwo

11:00 Konferencja – bp Roman Pindel

12:00 Msza Święta – przewodniczenie ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, homilia bp Andrzej Czaja, Biskup Opolski

  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu
  • Proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Read More Read More

Instrukcja Ad resurgendum cum Christo

Instrukcja Ad resurgendum cum Christo

dotycząca pochówku ciał zmarłych
oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji

  1. Aby zmartwychwstać z Chrystusem, należy umrzeć z Chrystusem, należy „opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana” (2 Kor 5,8). W instrukcji Piam et constantem z dnia 5 lipca 1963 roku, ówczesne Święte Oficjum ustanowiło, by „wiernie dochowywać zwyczaju grzebania ciał wiernych zmarłych”, dodając jednak, że kremacja nie jest „sama w sobie sprzeczna z religią chrześcijańską” i aby nie odmawiano już sakramentów i uroczystości pogrzebowych tym, którzy poprosili o kremację po śmierci, pod warunkiem, że wybór ten nie był podyktowany wolą „odrzucenia chrześcijańskich dogmatów, albo w duchu sekciarskim, albo też pod wpływem nienawiści wobec religii katolickiej i Kościoła”.1

    Read More Read More

Czasopismo Don Bosco

Czasopismo Don Bosco

czasopismo

Zachęcamy rodziców, nauczycieli i wychowawców do PRENUMERATY pisma Don Bosco.

W listopadowym numerze polecamy szczególnie teksty:

O wielkiej akcji „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” kierowanej do polskich szkół , a która jest odpowiedzią na apel Św. Jana Pawła II, by młodzi byli sługami miłosierdzia.

O obliczach patriotyzmu, tego jak się kształtował i jak może go kształtować polska szkoła. Rozmawiamy o tym z prof. Krzysztofem Ożogiem, autorem książki „966. Chrzest Polski”.

Read More Read More