Browsed by
Autor: admin

Zaproszenie

Zaproszenie

…Człowiek urodził się dla pracy. Kto pracuje z miłością, dla tego trud będzie lekki…    (św. Jan Bosko)

W związku z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli pochodzących z naszej parafii, uczących w szkołach w Skawie oraz szanownych emerytów na Mszę świętą w Ich intencji. Msza święta będzie odprawiona 15 października (w niedzielę) o godzinie 10:30. Jednocześnie składamy serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego i obfitości Łask oraz opieki Wspomożycielki w trudzie podejmowanym dla edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

Szczęść Boże!

Duszpasterze

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania

Jezus Chrystus swoją zbawczą misję realizował jako Nauczyciel – jako Ten, który przez wiele miesięcy, poprzez swoje słowo i przykład życia przygotowywał swoich uczniów do życia według Jego Ewangelii. Nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Uczniem Jezusa stajemy się poprzez spotkanie z Nim jako Nauczycielem w Jego Słowie, modlitwie, sakramentach, liturgii i wspólnocie. Doświadczenie to zapewnia działalność w ramach katechezy. Katecheza to nie tylko działalność dydaktyczna, realizowana obecnie przede wszystkim podczas lekcji religii w szkole, ale to każe działalność wychowawcza kształtująca osobowość według wartości chrześcijańskich, oraz tzw. przygotowanie mistagogiczne prowadzące do osobistego spotkania Jezusa i dające możliwość uczestniczenia w pełni w życiu duchowym Kościoła.

Read More Read More

RÓŻANIEC DO GRANIC

RÓŻANIEC DO GRANIC

Dobiega końca rok objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec.

Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa Różaniec do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju,, w intencji Polski i całego świata.

Przedsięwzięcie będzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej i na zakończenie 100 rocznicy objawień fatimskich, kiedy to – zebrani – na krańcach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy części różańca.

Już dzisiaj zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.

Nadzwyczajna Wizyta Radcy Generalnego w Skawie 3-4.09.2017 r.

Nadzwyczajna Wizyta Radcy Generalnego w Skawie 3-4.09.2017 r.

Nasza Wspólnota Parafialna w Skawie ma zaszczyt gościć niecodziennego Gościa – Radcę Generalnego Salezjańskiego Regionu „Europa-Nord”, ks. dra Tadeusza Rozmusa. Raz na sześć lat każda wspólnota salezjańska jest wizytowana w imieniu Księdza Generała przez jego delegata. Tym razem posługę tę pełni ks. Tadeusz, nasz były Inspektor. 

Zapraszamy na mszę świętą w niedziele 3 września godz. 10.30, której przewodniczyć będzie ksiądz Radca. Już teraz życzymy Księdzu Radcy owocnego i miłego pobytu w Skawie.

75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej

75 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Piątki Poznańskiej

„O niewiasto, wielka jest twoja wiara” – usłyszała od Jezusa kobieta kananejska i jej prośba o uwolnienie córki od nękania złego ducha została wysłuchana. Panu Bogu podoba się wiara wytrwała, która pozostaje niezłomna mimo przeciwności. Taką postawę nagradza i do takiej nas zachęca w dzisiejszej Ewangelii. Wiara w Boga jest ogromnym bogactwem. Stanowi siłę, która dzięki Bożej łasce może zmieniać nasze życie. Jak wielu wyznawców Chrystusa wykazało się taką wiarą! Stanowią dla nas wzór i inspirację do naśladowania. W jednym z więziennych grypsów męczennik bł. Edward Kaźmierski napisał takie słowa: „Jakaż siła ta nasza wiara! Są tacy ludzie tutaj, którzy w nic nie wierzą. Jakże dla nich straszna ta niewola. Słychać tam tylko przekleństwa i złorzeczenia. A u tych, co mają wiarę – spokój, a zamiast przekleństw – szczera radość. Bo Bóg w biedzie także radość zsyła”. Wśród niezłomnych świadków wiary są Błogosławieni Oratorianie z Poznania, wyniesieni do godności błogosławionych przez św. Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku. Spośród 108 męczenników z czasu II wojny światowej większość stanowią osoby duchowne i zakonne, tylko 9 osób to świeccy, z czego pięciu to wychowankowie salezjańskiego oratorium.

Read More Read More

nowy metropolita krakowski

nowy metropolita krakowski

Dzisiaj, 8 grudnia 2016 roku, Ojciec Święty Franciszek mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Został nim Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, dotychczasowy Arcybiskup Metropolita Łódzki.

20 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w naszych parafiach zostanie odmówiony Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Pragniemy pomóc wiernym w przygotowaniu się do tego ważnego wydarzenia.
Dlatego w przeddzień przyjęcia tego Aktu zapraszamy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na tzw. Wielką Pokutę.
Będzie to spotkanie modlitewno-formacyjne (o charakterze pokutnym), które pomoże owocniej przeżyć oddanie się w ręce Jezusa Chrystusa, Króla i Pana.
W przeżywaniu tego dnia pomoże nam o. Michał Legan OSPPE (misjonarz miłosierdzia).