Dzień skupienia dla poszukujących drogi życia

Niektórych Pan pragnie uczynić swoimi uczniami.

W codziennym zgiełku i wielości informacji potrzeba milczenia i modlitwy, by odczytać
własną drogę życiowego powołania. Stąd zaproszenie na dzień skupienia, by oddać te kilka
godzin Jezusowi, aby On mógł działać w Twoim sercu, w Twoich myślach. Może po tym
spotkaniu znajdziesz spokój i jasność serca tak bardzo potrzebną do rozeznania kim jesteś,
kim masz być i co masz robić… aby jak najlepiej zrealizować Jego plan.

Więcej w tej kategorii: